wz
     
  ČLÁNKY
   
Oděv polské pěchoty do r. 1655
Hromadný hrob bělohorských bojovníků
Historický prapor v expozici Chebského muzea
   
  POUŽITÉ MATERIÁLY
  ODKAZY
  GUESTBOOK
 
  Statistika :)
     
  Vyobrazených praporů -
938
  Fotografií dochovaných originálů -
144
  Vyobrazení dobových rytin a maleb -
15
     
  celkem:
1097
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
počítadlo.abz.cz

 

           
Vítejte na stránkách věnovaným 17. století a to převážně třicetileté válce, konkrétně praporům a uniformám. Stránky vznikly na popud mých kamarádů, kteří mě přesvědčily o tom, abych se o materiály, které jsem sbíral na toto téma podělil i s ostatními. Což tedy činím. Nepovažujte tyto stránky za jakousi fundovanou studii na toto téma, nejsem studovaný historik (spíš jen nadšenec) a proto si uvědomuji, že vzdělanější jedinci zde naleznou určitě hodně chyb a omylů. Proto Vás prosím o hodně shovívavosti. Také Vás prosím o pomoc při tvorbě těchto stránek. Pokud máte nějaké materiály na toto téma a budete ochotní se o ně podělit napište mi prosím. Ať již se jedná o obrázky, články či odkazy na internetové stránky s touto tématikou. Rád zde Vaše příspěvky zveřejním. Případné příspěvky posílejte na adresu avalon-steti@seznam.cz. Také Vás prosím o to abyste mě upozornily na faktické chyby, které zde naleznete.  Předem všem děkuji.
           
PRAPORY
Co je to vexiologie, Stručná historie vlajek a praporů, Rozdíl mezi vlajkou a praporem, Prapory v 17. století, Hodnostní označení na praporech, Skotské prapory.
           
  OBRAZOVÁ ČÁST
           
  Prapory stavovského vojska.
   
  Prapory katolického a ligistického vojska - pěchota, jízda a neidentifikované.
  Prapory katolického a ligistického vojska - Tilly, Valdštejn, Holk, Pappenheim...
   
  Prapory švédského vojska - pěchota.
  Prapory švédského vojska - jízda.
   
  Prapory anglické občanské války - královské vojsko.
  Prapory anglické občanské války - vojsko parlamentu.
  Prapory anglické občanské války - neidentifikované regimenty.
  Prapory anglické občanské války - skotské a irské brigády.
   
  Prapory Polské, Ukrajinské a Ruské
  Prapory ukrajinského kozáckého vojska z roku 1651
   
  Prapory ostatních válčících stran - Španělsko, Francie, Sasko, Dánsko...
   
  Fotogalerie dochovaných praporů
  Fotogalerie dochovaných praporů ze sbírek Armésmuseum ve Stockholmu 1
  Fotogalerie dochovaných praporů ze sbírek Armésmuseum ve Stockholmu 2
  Prapory v dobových vyobrazeních
           
           
UNIFORMY, ŠERPY A POLNÍ ZNAMENÍ
Historie polních znamení, Uniformy před třicetiletou válkou, Vojáci třicetileté války, Uniformy třicetileté války, Šerpy, Polní znamení, Bojová hesla a pokřiky.
           
  OBRAZOVÁ ČÁST
           
  Uniformy anglické občanské války - královské vojsko.
  Uniformy anglické občanské války - vojsko parlamentu.
   
  Uniformy Švédské armády