wz
Prapory švédské armády
       
Jízda
           
Německá garda arla XI.
Garda Karla Gustava
Německá garda Liebenstein
Garda Magnuse le Gardie
Garda Roberta Monroe
           
           
Banérova osobní jízdní garda.
           
       
 
 
   
Uppland
   
           
Německá Výmarská královská osobní jízdní garda        
         
           
  1. osobní jízdní garda Wilhelma Výmarského.
  2. osobní jízdní garda Ernsta Výmarského.
1.
2.
           
Ohmův regiment.
           
           
Schaffmanův regiment.      
       
         
Toth regiment.    
     
           
Upplandské regimenty.        
           
           
Winckelovi královští dragouni. Holtzmullerovi královští dragouni

Hornovi dragouni.

           
Viborg and Nyslott Cavalry Regiment, 1665
Robert Monroe's Regiment
       
           
       
           
Neidetifikované regimenty.      
           
           
 
dragouni