wz
Prapory Polska, Ukrajiny a Ruska.
       
         
Rusko
           
           
carský prapor
   
Ivan the Terrible's reign
           
Oddíly Moskevských střelců.        
           
1 rgt.
2 rgt.
3 rgt.
4 rgt.
5 rgt.
6 rgt.
           
7 rgt.
8 rgt.
9 rgt.
10 rgt.
11 rgt.
12 rgt.
           
12 rgt.
13 rgt.
14 rgt.
           
Oddíly východních střelců.        
           
           
Jízda          
           
1645
1645
Car Alexej Michailovitch reg.
           
           
           
     
           
           
Pěchota Polsko a Ukrajina    
           
Banner of Jan III Sobieski 1674-1696
Banner of Wladyslaw IV Waza 1632-1648
Battle Banner of Jan Kazimierz 1648-1668
Banner of Hetman Bohdan Khmelnytskyi
           
           
Michal Korybut Wisniowiecki 1669- 1673
Commonwealth of Both Nations 1569
Duchy of Courland and Semigallia 1562-1791
           
           
Královská garda.
Danzig Blue rgt.
Danzig White rgt.
Sobieski
Cossack Hetmanate Banner
           
           
           
 
Gybovskeho hajduci
Varšavský rgt.
   
         
           
           
Jízda Polsko a Ukrajina
           
král Zikmund III.
král Jan Kazimir
osobní garda Jana Kazimíra.
Slavinského kozáci.
           
           
polský král
kozácká těžká jízda.
tataři v polských službách
jízda - neidentifikováno
Krysten of Ostrows Pancerni
           
           
           
neznámý - hetman
jízda litevského Gviezdna
Janusz of Masovia Hussaria
Ukrajinští kozáci - hejtmanská zástava
       
         
Tatarské oddíly v Poských službách
Ukrajinští kozáci
 
         
 
           
Polští dragouni
     
           
     
       
           
Gostomského husaři.
         
           
 
           
Husarská jízda