wz
Dochované prapory ve sbírkách Armésmuseum ve Stockholmu II.
       
           
Dle dochovaných praporů, jejich charakteristiky a poznávacích znaků se z velké čási jedná o prapory císařské (katolické) armády ukořistěné Švédy během třicetileté války na Evropských bojištích. Pokud se někomu z Vás podaří některý z praporů přesně identifikovat, napište prosím, doplním informace o daném praporu.
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          strana 1