wz
Dochované prapory v muzejích a zbrojnicích.
       
           
fotografie poskytli: Dan "Raia" Krbeček, Stanislav Kasík, Martin "Matty" Krch, Kascha
           
     
     
     
   
Tilly
     
       
český (císařský) prapor
         
král Jan Sobieski
Polská pěchota (německý styl)
Vladislav VI.
           
Sir William Waller Regiment of Horse
kníže Těšínský 1605