wz
Prapory ostatních válčících stran.
       
Španělsko
           
Královský Španělský prapor.
           
         
Tercio Ambrosio de Spinola 1621.
       
           
           
 
Castille & Leone - jízdní rgt.
       
           
           
kardinálův (???) rgt.
Catalania rgt.
           
Jízda          
           
           
           
Francie
           
           
Bussy Ratbutin
Calvisson
           
Conde
Duplessis Joigni
Gassion
Granchey
Gyenne
Champagne
           
Isle de France
La Reine Mere
Lassay
Lestrangues
Lyonnais
Meslie
           
Moutansier
Nettancourt
Normandie
Picardie
Piedmont
Saint Offanges
           
Turenne
Vaubecourt
Vendome
Auvergne
Marine
           
Navarre
Garde de Ecossaises
           
           
Saská milice 1631      
           
           
           
         
Franz Albrecht cav.
           
Jízdní rgt.
Starschadel rgt.
           
           
Dánsko          
           
         
jízda
           
Fredrick III. - pěší rgt.
Rozekrantz rgt.
           
           
Holandsko          
           
           
1621
1621
       
Johan Ernst van Nassau's Regimen