wz
Prapory katolického a ligistického vojska II.
       
Bayernské regimenty.
           
         
           
Moehner Rgt.
Schwert rgt.
Inf-Rgt Herbertstorff.
           
           
arcivévoda Leopold
       
           
       
           
Neidentifikované
           
           
           
           
           
           
           
           
Hessenské jednotky.
   
Brunswická jízda
           
     
   
       
Pappenheimovi regimenty.
           
           
kyrysníci
kyrysníci
   
   
           
Regiment Holk 1631.
           
           
           
Valdštějnova armáda.      
           
           
           
       
osobní garda
kyrysnický rgt.
       
         
Armáda generála Tillyho.        
           
           
           
           
           
 
       
jízda
 
         
Tillyho bavorská jízda