wz

Použité materiály

       
           

Domácí:

Wagner Eduard, Třicetiletá válka 1618 – 1648, vyd. Aventinum, 2005

J.Teige, H. Kuffner, A. Hajn, M. Hýsek a Z. Wirth, Na Bílé Hoře, vyd. A. B. Černý 1921 

Šindelář V., Po bitevních polích jižních Čech, vyd. Regia 2005

Englund Peter, Nepokojná léta – historie třicetileté války, vyd. Nakladatelství Lidové noviny 1993

Komenský J. A., Labyrint světa a ráj srdce.

Autorský kolektiv, Od zbroje  k stejnokroji, vyd. Naše vojsko 1988

Kollmann Josef, Valdštejn a Evropská politika - historie 1. generalátu, Vyd. Academia 1999

Hill Christopher, Anglická revoluce 1640, vyd. Rovnost 1950

Uhlíř Dušan, Černý den ne Bílé Hoře, vyd. Ave 1998

 

Zahraniční: 

Reid Start, Scots Armies of the English Civil War, Osprey.

Brzezinski Richard, The Army of Gustavus Adolpus (1) Infantry, Osprey.

Brzezinski Richard, The Army of Gustavus Adolpus (2) Cavalry, Osprey.

Keith Roberts, Soldier of the English Civil War (1) Infantry, Osprey.

John Tincey, Soldier of the English Civil War (2) Cavalry, Osprey.

Stuart Asquith, New Model Army 1645-60, Osprey.

Philis Haythorntwaite, The English Civil War 1642-1651 An Illustrated Military History, Brockhamton Press London.

Richard Brzezinski, Polish Armies 1569–1696 (1), Osprey.

Richard Brzezinski, Polish Armies 1569–1696 (2), Osprey.